Koninklijke Nederlandse Vereniging
Eerste Hulp Bij Ongelukken
afdeling Zaandam
 

Vereniging

Onze vereniging is opgericht op 10 december 1936.

Doel van onze vereniging is het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Wij trachten dit doel onder andere te bereiken door:

  • het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
  • het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en kritisch te onderhouden en te vervolgen. Dit teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of certificaten;
  • het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp.

Buurtcentrum 'De Poelenburcht' De lessen worden gegeven in Buurtcentrum De Poelenburcht te Zaandam. Op onze website is informatie te vinden over de vereniging, de opleidingen en de herhalingslessen.

Naast het organiseren van cursussen is de vereniging actief bij het verlenen van Eerste Hulp. Soms is het wenselijk, soms vereist, dat bij evenementen gediplomeerde EHBO-ers zichtbaar aanwezig zijn. Zie hiervoor: ehbo bij evenementen.